Prawo

Czym są systemy informacji prawnej?

Systemy informacji prawnej to systemy informacyjne opierające się na zorganizowanych bazach danych, zawierających możliwie jak najszerszy zakres informacji prawnych i prawniczych obowiązujących na terenie danego kraju. Pojęcie Systemu Informacji Prawnej zostało wprowadzone do użycia w 1995 r. przez redakcję systemu LEX, a jej celem było nazwanie systemu łączącego teksty prawne z orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Jakie informacje można odnaleźć w systemie informacji prawnej?

Początkowo systemy informacji prawnej zawierał przepisy prawne oraz orzeczenia Sądu Najwyższego. Z czasem te bazy danych były coraz to bardziej rozwijane, a obecnie możemy znaleźć w nich dużo więcej informacji o charakterze prawniczym. Wśród nich wyróżnić można teksty aktów prawnych; orzecznictwo, a także piśmiennictwo prawnicze; pisma urzędowe; prawo Unii Europejskiej, na które składają się akty prawne Unii Europejskiej oraz Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; wzory umów i pism procesowych i wiele innych.

Jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z systemu informacji prawnej?

Podstawową korzyścią jaką niosą za sobą systemy informacji prawnej jest jej kompleksowość. Ich głównym zadaniem jest objęcie całości zakresu prawa obowiązującego na terenie danego kraju. Cechą systemów informacji prawnej jest także ich usystematyzowanie, polegające na powiązaniu aktów prawnych, z innymi tekstami, obejmującymi ich wykładnię takie jak orzeczenia sądów i trybunałów, komentarze i inne. Następną korzyścią wynikającą z użytkowania systemu informacji prawnej, jest szybkość w odnalezieniu poszukiwanych przepisów prawnych, bez konieczności przeszukiwania wielu kodeksów, a jednocześnie odszukanie zastosowania tego przepisu w orzecznictwie oraz odnalezienie komentarzy.

Kto najczęściej korzysta z systemów informacji prawnej?

Systemy informacji prawnej są skierowane do wielu odbiorców. Przede wszystkim wymienić należy w tym miejscu prawników, w szerokim znaczeniu tego słowa, gdyż stanowi to podstawowe narzędzie ich pracy. Kolejną grupą są studenci, którym takie systemy ułatwiają naukę. Obecnie systemy informacji prawnej starają się dotrzeć do coraz to nowych klientów, oferując pakiety skierowane do osób i firm zajmujących się księgowością, do urzędów, jednostek zajmujących się ochroną zdrowia oraz wielu innych.

Systemy informacji prawnej w Polsce

W Polsce istnieje kilka dostępnych systemów informacji prawnej, są to m.in.:

  • LEX – jego wydawcą jest Wolters Kluwer Polska. Uznawany jest za jeden z największych, a także najbardziej rozpoznawalnych systemów informacji prawnej w Polsce. Tworzony jest od 1987 roku.
  • Legalis – wydawcą tego systemu informacji prawnej jest wydawnictwo C.H.Beck. Powstał w 2000 r. jako program Prawo na CD.  W 2002 r.  utworzono System Organizacji Prawnej Legalis opierający się na publikacjach C.H.Beck, bazujący na tym z roku 2000.
  • Standardy Prawa – system informacji prawnej, który opiera się na skompresowanej wiedzy na bazie orzeczeń sądowych oraz trybunałów.